PredajAUTO

Přihlášení Googlem

Prihlásenie Facebookom

Prihlásenie

Registrácia


DOMOV

INZERCIA / BAZÁR


Inzeráty používateľa

PredajAUTO
PredajAUTO DOMOV INZERCIA / BAZÁR

Podmienky

Cena inzercie

Všetka inzercia je poskytovaná zadarmo s výnimkou zvýhodnených pozícií.

Inzercia

Inzercia je určená na predaj konkrétnych produktov fyzickým alebo právnickým osobám, nie je dovolené inzerovať všeobecnú ponuku služieb, napr. autobazár, ale iba konkrétny tovar, napr. auto.

Zakázaná inzercia

› Erotické služby, pomôcky a výrobky
› Alkohol, tabakové výrobky a elektronické cigarety vrátane liquidov
› Neoriginálny software, napaľovanie diskov CD, DVD atď.
› Bitcoin a ďalšie elektronické meny
› Falzifikáty a kópie výrobkov
› Doklady k vozidlám (TP)
› Léky (i volně prodejné)
› Chiptuning
› Drogy (tvrdé i mäkké)
› MLM - Multilevel systémy, ponuky práce pre multilevel a provízne systémy
› Pôžičky a úvery, poistenie, hypotéky, oddlženie *
› Ďalšie finančné služby (napr. investície) *
› Online kasína

* Mimo příslušnou kategorii - např. "Ostatní/Půjčky", max. 1 inzerát/firma. Ostatní budou odstraněny a uživatel zablokován.

Okrem toho je zakázané inzerovať produkty, ktoré môžu byť ponúkané s vekovým obmedzením. V neposlednom rade je zakázané ponúkanie služieb, ktoré sú v rozpore so zákonmi alebo dobrými mravmi.

Zakázané sú tiež titulky a texty označované hviezdičkami, logo firmy namiesto fotografie, text namiesto fotografie.

Nie je dovolené súbežne vkladať viac inzerátov na jeden produkt / službu.

V prípade porušenia podmienok zakázanej inzercie bude inzerát vymazaný. Zostávajúce kredity použité na inzerát budú použité ako zmluvná pokuta za porušenie týchto podmienok a nebudú späť pripočítané na účet. V prípade opakovaného porušenia podmienok bude účet zrušený a profil zmazaný.

Doba platnosti inzercie

Inzeráty sú mazané automaticky po 90 dňoch od uverejnenia, či aktualizácie. Pre predĺženie stačí zvoliť upraviť a potom uložiť inzerát. Od doby uloženia/aktualizácie je platný opäť 90 dní. Platnosť inzercie v kategórii služby je 1 rok.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľ portálu / predaj inzercie

Prevádzkovateľ a vlastník portálu:
Garry Webdesign Studio s.r.o., U valu 862/2, 161 00 Praha 6, ICO: 05790697

Zvýhodnění inzerátů pro provozovatele zprostředkuje (prodává):
Garry Webdesign Studio s.r.o., U valu 862/2, 161 00 Praha 6, ICO: 05790697

Pravidlá ochrany súkromia

I. Úvod

1) PredajAUTO si uvedomuje, že jeho zákazníci, návštevníci, používatelia a ďalší, ktorí používajú https://www.predajauto.sk (ďalej iba webová stránka) si cenia svoje súkromie. Tento dokument (Pravidlá ochrany osobných údajov) obsahuje dôležité informácie týkajúce sa používania a zdieľania informácií o používateľovi zhromaždené prostredníctvom webových stránok PredajAUTO.
2) Upozorňujeme, že každý súbor, obrázok, video alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý používatelia nahrávajú na portál PredajAUTO sa stáva zverejneným obsahom (okrem hesiel a e-mailových adries) a preto sa nepovažuje za „osobné údaje", a teda nepodlieha ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.
3) Upozornenie: V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi anglickou a slovenskou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov je rozhodujúca slovenská verzia.

II. Aké informácie PredajAUTO zhromažďuje?

1) Po registrácií a vždy, keď navštívite webové stránky PredajAUTO alebo svoj účet, zhromažďujeme niektoré typy informácií; tie sú podrobnejšie popísané v nasledujúcich odsekoch.
2) Informácie poskytnuté používateľom: Informácie slúžiace k identifikácií (napríklad meno a e-mailová adresa), ktoré ste uviedli PredajAUTO pri registrácii na https://www.predajauto.sk alebo účasť na rôznych aktivitách na stránkach, ako je vkladanie obrázkov a popisov, nahrávanie videa alebo ďalšie textové či číselné údaje.
3) Cookies: Pri návšteve stránok PredajAUTO môžeme do Vášho počítača odoslať jeden alebo viac súborov tzv. „cookies" - jedná sa o malý textový súbor obsahujúci reťazec alfanumerických znakov, ktorý jednoznačne identifikuje Váš prehliadač. Používame dva typy cookies, trvalé a jednorazové. Trvalý súbor „cookies" zostáva na pevnom disku aj po zatvorení prehliadača. Trvalé súbory cookies môžu byť použité Vaším prehliadačom pri ďalších návštevách webu PredajAUTO. Trvalé súbory cookies môžete odstrániť (postupujete podľa pokynov v pomocníkovi Vášho prehliadača). Jednorazové súbory cookies sú dočasné a odstránia sa ihneď po zatvorení prehliadača. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby žiadne súbory cookies neprijímal, alebo aby ich prijatie oznamoval. Niektoré funkcie stránok PredajAUTO však nemusia plne fungovať, ak je funkcia „prijímať cookies“ vypnutá.
4) Súbory protokolu: Váš prehliadač automaticky portálu PredajAUTO hlási niektoré informácie pri každom zobrazení webovej stránky. Pri registrácií na PredajAUTO alebo prehliadaní PredajAUTO stránok naše servery automaticky zaznamenávajú určité informácie, ktoré Váš webový prehliadač odosiela pri každej návšteve webovej stránky. Tieto protokoly serveru (tzv. „log súbory“) môžu obsahovať informácie, ako je napr. vaša webová požiadavka, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúce / výstupné stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupné stránky, počet navštívených stránok a poradie týchto stránok, čas strávený na určitých stránkach, dátum a čas Vašej požiadavky a jeden alebo viac súborov cookies, ktoré môžu jednoznačne identifikovať Váš prehliadač.

III. Ako používame tieto informácie

1) Ak nám zveríte Vaše osobné identifikačné údaje prostredníctvom PredajAUTO stránok alebo aplikácie PredajAUTO, používame tieto Vaše osobné informácie na prevádzku, údržbu, a poskytovanie funkcií a služieb PredajAUTO.
2) Všetky osobné informácie mimo e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste dobrovoľne zverejnili a odoslali na web sa dajú vyhľadať vo vyhľadávačoch na internete a na našich stránkach. Nie sme zodpovední za únik údajov v prípade slabého hesla alebo trvalého prihlásenia na stránkach.
3) Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na nekomerčné alebo administratívne účely (napr. oznámenie o významných zmenách stránok PredajAUTO alebo na účely zákazníckych služieb). Používame ako Vaše osobné údaje, tak i niektoré neosobné identifikačné informácie (napríklad anonymné informácie o používaní stránok, súbory cookies, IP adresy, typ prehliadača, údaje o kliknutiach atď.) s cieľom zlepšiť kvalitu a funkčnosť PredajAUTO stránok alebo aplikácií a vytvárať nové návrhy, ponuky, funkcie a služby; na tento účel ukladáme, monitorujeme a analyzujeme správanie používateľov, nastavenia a trendy.
4) Používame cookies a log súbory na účely: (a) zapamätania informácií, ktoré tak nebudete musieť opätovne zadávať pri návšteve alebo pri ďalšej návšteve PredajAUTO; (b) poskytovania prispôsobeného obsahu a informácií; (c) sledovania našich marketingových kampaní; (d) sledovania súhrnných ukazovateľov, ako je celkový počet návštevníkov a návštevnosť; (e) sledovania vašich príspevkov, žiadostí a zľavových kupónov, akcií a súťaží; (f) diagnostiky a opravy technických problémov nahlásených našimi používateľmi alebo programátormi, ktoré sú spojené s adresami IP pod kontrolou konkrétnej webovej spoločnosti alebo poskytovateľa pripojenia; a (g) k prístupu k Vašim informáciám po Vašej registrácii.

IV. Kedy PredajAUTO zverejňuje informácie

1) Poskytujeme osobné údaje a neosobnú identifikáciu našim dcérskym spoločnostiam za účelom spracovania týchto informácií v našom zastúpení. Požadujeme, aby táto tretia strana súhlasila so spracovaním takýchto informácií v súlade s našimi pravidlami pre ochranu súkromia, a vynakladáme primerané úsilie na to, aby obmedzila používanie týchto informácií a narábala s nimi s príslušnou úrovňou súkromia a bezpečnosti.
2) Môžeme uvoľniť vaše osobné identifikačné údaje a / alebo neosobné identifikačné informácie, ak to bude vyžadovať zákon, alebo v dobrej viere, že táto činnosť je potrebná na dodržanie zákonov štátu alebo v reakcii na súdny príkaz, predvolanie, alebo príkaz na domovú prehliadku.
3) Zdieľanie informácií môže byť nevyhnutné pri vyšetrovaní, prevencii, ďalších krokoch týkajúcich sa podozrivých osôb alebo nezákonnej činnosti, vrátane, ale nie výhradne, činností, akými je: podvod, potenciálne hrozby všeobecného ohrozenia alebo hrozby fyzickej bezpečnosti akejkoľvek osoby, porušenie našich Podmienok; prípadne v iných prípadoch, ako to umožňuje zákon.
4) PredajAUTO si tiež vyhradzuje právo zverejniť osobné údaje a / alebo neosobné identifikačné informácie, ktoré PredajAUTO považuje, v dobrej viere, za vhodné alebo potrebné v prípade zabezpečenia dodržiavania našich Podmienok, v prípade ochrany pred hroziacim porušením Podmienok či zákona, pri vyšetrovaní nárokov a tvrdení tretích strán v prípade obvinenia, pri pomoci polícii či štátnym organizáciám, na ochranu bezpečnosti alebo integrity našich webových stránok a služieb, a pri výkone alebo ochrane práv, majetku, alebo osobnej bezpečnosti PredajAUTO, našich zamestnancov, našich používateľov alebo iných.

V. Vaše nastavenie

1) Môžete, samozrejme, odmietnuť vyplniť osobné identifikačné údaje prostredníctvom PredajAUTO, v tomto prípade Vám PredajAUTO nemusí byť schopný poskytnúť určité služby. Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť pri návšteve svojho účtu na stránke profilu. Upozorňujeme, že niektoré súbory nahrané používateľmi na stránky PredajAUTO nemožno odstrániť a naďalej podliehajú naším Podmienkam.
2) Podnikneme primerané kroky v rámci ochrany Vášho súkromia a bezpečia (napríklad od Vás budeme vyžadovať jedinečné heslo) pri overení Vašej totožnosti skôr, než Vám poskytneme prístup k profilu alebo vykonáme úpravy Vašich údajov. Za každých okolností zodpovedáte za utajenie svojho jedinečného hesla i informácií o účte.

VI. Náš záväzok k zabezpečeniu údajov

1) PredajAUTO vynakládá komerčně přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení Vašich osobních údajů. Nemůžeme však zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které sdělujete PredajAUTO, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile jsme získali informace, které jste odeslali, PredajAUTO vynaložíme komerčne primerané úsilie na zaistenie bezpečnosti našich systémov. Uvedomte si však, prosím, že to nie je zárukou, že tieto informácie nebudú prístupné, publikované, zmenené, alebo stratené v dôsledku narušenia niektorej z našich fyzických, technických, alebo manažérskych bezpečnostných opatrení.

VII. Zmeny a aktualizácie týchto Pravidiel ochrany osobných údajov

1) Tieto pravidlá ochrany osobných údajov môžu byť pravidelne revidované, a to sa prejaví na dátume "poslednej zmeny", ktorý je umiestnený nižšie. Prosím opakovane navštevujte túto stránku, ak chcete byť o zmenách informovaní. Všeobecne platí, že používame Vaše osobné údaje len spôsobom popísaným v Pravidlách ochrany osobných údajov platných v čase, keď sme dostali osobné údaje, ktoré ste poskytli. Vašim ďalším používaním stránok či aplikácií PredajAUTO vyjadrujete svoj súhlas s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov a prípadnými budúcimi revíziami

VIII. Spätná väzba

1) Prosím, kontaktujte PredajAUTO s prípadnými otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov alebo stránok prostredníctvom kontaktného formulára na https://www.predajauto.sk

Dátum revízie: 01.02.2017