PredajAUTO

Přihlášení Googlem

Prihlásenie Facebookom

Prihlásenie

Registrácia


DOMOV

INZERCIA / BAZÁR


Inzeráty používateľa

PredajAUTO
PredajAUTO DOMOV INZERCIA / BAZÁR

dohodou CITROEN Jumper Combi Tour, r. 2012

24.08.2021 - Citroen - Podhradie

Rok výroby
2012

Palivo
Diesel

Prevodovka
Manuální

Stav tachometra
295200 km


Detail inzerátu

JUDr. Erik Končok, správca úpadcu ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 35 685 239, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10771/L (ďalej len „Úpadca“), v súlade s udeleným záväzným pokynom, oznamuje vyhlásenie 2.kola verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) za účelom speňaženia motorového vozidla CITROEN Jumper Combi Tour, počet najazdených kilometrov: 295 200, rok výroby 2012, palivo: nafta.

Úplné znenie podmienok VPK je zverejnené v Obchodnom vestníku k sp. zn. 7K/10/2017, č. 163/2021,

dostupné na stránke:

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2975069

Ponúknutá kúpna cena musí predstavovať hodnotu najmenej 50% súpisovej hodnoty predmetu speňaženia

(určená znaleckým posudkom ako 10.732,23 Eur), t.j. minimálne sumu 5.366, 12 Eur. Za víťaznú sa považuje ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.

Záväzné ponuky je možné predkladať v lehote 20 (dvadsať) dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku.

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu kancelárie správcu: JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením:  „Neotvárať - ponuka v konaní 7K/10/2017“ alebo do elektronickej schránky správcu s označením: „Neotvárať - ponuka v konaní 7K/10/2017“.

Bližšie informácie o podmienkach ponukového konania môžu byť záujemcom poskytnuté aj písomne nazáklade základe ich žiadosti, ktorú je potrebné správcovi adresovať mailom na adresu: sekretariat@legaladvisor.sk.

  • Cena: dohodou

  • Kategória: Citroen

  • Mesto: Podhradie

  • Zobrazené: 11774x

Kontaktovať predajca

Predajca:
JUDr. Erik Končok, správca (ja***a@...)
(všetky inzeráty užívateľa)

Hodnotenie užívateľa:
eešte nehodnotený
(zobraziť / pridať hodnotenie)

Miesto:
Podhradie (PSČ: 03852)

Web:
www.justice.gov.sk/PortalAp...


Kontaktovať predajca

Predajca:
JUDr. Erik Končok, správca (ja***a@...)
(všetky inzeráty užívateľa)

Hodnotenie užívateľa:
eešte nehodnotený
(zobraziť / pridať hodnotenie)

Miesto:
Podhradie (PSČ: 03852)

Web:
www.justice.gov.sk/PortalAp...