PredajAUTO

Přihlášení Googlem

Prihlásenie Facebookom

Prihlásenie

Registrácia


DOMOV

INZERCIA / BAZÁR


Inzeráty používateľa

PredajAUTO
PredajAUTO DOMOV INZERCIA / BAZÁR

8 049 € CITROEN Jumper Combi Tour, r. 2012

14.05.2021 - Citroen - Podhradie

Rok výroby
2012

Palivo
Diesel

Prevodovka
Manuální

Stav tachometra
254223 km


Detail inzerátu

JUDr. Erik Končok, správca úpadcu ŠTRKOPIESKY a STAVOHMOTY, a.s., so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 35 685 239, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10771/L (ďalej len „Úpadca“), v súlade s udeleným záväzným pokynom, oznamuje vyhlásenie verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) za účelom speňaženia motorového vozidla CITROEN Jumper Combi Tour, počet najazdených kilometrov: 254 223, rok výroby 2012, palivo: nafta.

 

Úplné znenie podmienok VPK bude zverejnené v Obchodnom vestníku k sp. zn. 7K/10/2017, dostupné na stránke: https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx 

 

Ponúknutá kúpna cena musí predstavovať hodnotu najmenej 75% súpisovej hodnoty predmetu speňaženia (určená znaleckým posudkom ako 10.732,23 Eur), t.j. minimálne sumu 8.049,17 Eur. Za víťaznú sa považuje ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.

 

Záväzné ponuky je možné predkladať v lehote 20 (dvadsať) dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku. Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu kancelárie správcu: JUDr. Erik Končok, správca, so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke s označením: „Neotvárať - ponuka v konaní 7K/10/2017“ alebo do elektronickej schránky správcu s označením: „Neotvárať - ponuka v konaní 7K/10/2017“.

 

Bližšie informácie o podmienkach ponukového konania môžu byť záujemcom poskytnuté aj písomne na základe ich žiadosti, ktorú je potrebné správcovi adresovať mailom na adresu: sekretariat@legaladvisor.sk.

  • Cena: 8 049 €
    (min.)

  • Kategória: Citroen

  • Mesto: Podhradie

  • Zobrazené: 17533x

Kontaktovať predajca

Predajca:
JUDr. Erik Končok (se***t@...)
(všetky inzeráty užívateľa)

Hodnotenie užívateľa:
eešte nehodnotený
(zobraziť / pridať hodnotenie)

Miesto:
Podhradie (PSČ: 03852)


Kontaktovať predajca

Predajca:
JUDr. Erik Končok (se***t@...)
(všetky inzeráty užívateľa)

Hodnotenie užívateľa:
eešte nehodnotený
(zobraziť / pridať hodnotenie)

Miesto:
Podhradie (PSČ: 03852)